Hydrotherapeutist

- inci hamam (daha) 

- terapevtik əlavələri ilə inci hamam (daha)

 - Ruhlar yüksələn (daha)

- Laser-dairəvi duş (daha) 

- hidroterapi (daha) 

- çobanyastığı ilə mikro imalə (daha) 

- vaginal suvarma (daha) 

- gidroozonova hamam (daha) 

- ayaqları üçün ozon hamam (daha)

 - bishofit hamam (daha)